Bouw OC Lauwe is gestart“Eerder dit jaar kondigden we de start van de langverwachte bouw van het OC in Lauwe aan. We houden woord, want vandaag schieten we samen met de bouwheer AGB Menen de werken hier langs de Leieboorden op gang. Het wordt een fantastische, multifunctionele ontmoetingsplek voor onze inwoners van Lauwe met ook een plaats voor onze stedelijke dienstverlening en de politiediensten”, zegt burgemeester Martine Fournier.


WAT VOORAF GING


Binnen het masterplan Lauwe aan de Leie – dat Lauwe letterlijk opnieuw aan de Leie legt – was van bij de start ook een cultuurcentrum voorzien. Voor de bouw ervan kon starten, moesten nog enkele stedenbouwkundige en juridische kantjes van het dossier worden bijgeschaafd. Die tijd wendde het stadsbestuur aan om bestaande plannen uit een vorige legislatuur bij te schaven tot een volwaardig ontmoetingscentrum.


"Dat Lauwe al een tijdje uitkijkt naar een eigen, volwaardige ontmoetingsplek voor verenigingen is een understatement. Met de bouw van een ontmoetingscentrum krijgen de Lauwenaars niet alleen een prachtige infrastructuur voor het rijke verenigingsleven, datzelfde gebouw krijgt een culturele invulling vanuit ons Cultuurcentrum De Steiger en ook Bibliotheek Lauwe krijgt er een nieuwe thuis", weet schepen voor Cultuur Griet Vanryckegem.


De projectontwikkelaar die het masterplan Lauwe aan de Leie mee realiseert, schonk de grond voor de bouw van het nieuwe OC Lauwe. “Met ons Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Menen – bouwheer van deze realisatie – hebben we dit dossier uiterst nauwkeurig opgevolgd en voorbereid. Juridisch wilden we geen steken laten vallen, en dat vroeg zijn tijd. Gelukkig kon de architect zijn concept ondertussen verder uitwerken, hebben we de bouwvergunning kunnen aanvragen en stelden we een aannemer aan voor de start van de ruwbouwwerken”, weet schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor het AGB Menen.


HET OC LAUWE


Het definitieve ontwerp is het resultaat van een wedstrijd uitgeschreven door het AGB Menen in 2011. De wedstrijd werd gewonnen door architect DBA-Rik Behaegel.


Het gebouw omvat:


  • een overbouwde parkeerruimte voor 56 wagens en stalling voor 42 fietsen aangevuld met een afgesloten garage voor een politievoertuig met bergruimte en kleedruimte voor de politie. Er wordt gebruik gemaakt van de huidig lager gelegen parking waardoor geen extra grondverzet nodig is. Het betekent een duurzaam gebruik van een aanwezig element in de omgeving. Het is tevens een doelbewuste keuze van de ontwerper het parkeren aan het zicht te onttrekken van de voorbijganger, dit gezien de enorme kwaliteit van de omgeving. De parkeerfaciliteiten worden niet afgesloten waardoor ze ook bruikbaar zijn voor andere functies (zoals bv. wonen en werken) in de omgeving;
  • een grote zaal die in theateropstelling kan gebruikt worden, door een uitschuifbare tribune voor 300 personen, maar ook als zaal voor diverse toepassingen voor activiteiten van plaatselijke verenigingen. Alle aanverwante lokalen zijn voorzien: bergingen, technische ruimtes, kleedruimtes, laad- en loszone;
  • een foyer voor de grote zaal – deze ruimte kan ook multifunctioneel gebruikt worden, bv. als tentoonstellingsruimte;
  • administratieve lokalen voor de stedelijke dienstverlening (volwaardig lokaal dienstencentrum) en de politie met bijhorende voorzieningen voor het personeel;
  • een cafetaria aansluitend op de foyer en het plein. De cafetaria is zowel aanvullend voor de zaal als voor het plein en kan ook op zich functioneren. Bij de cafetaria zijn de nodige ruimtes voor berging en keuken voorzien;
  • bibliotheek met leesruimte;
  • leskeuken;
  • vergaderzalen die op verschillende manieren gecompartimenteerd kunnen worden, dit volgens de noden van de plaatselijke verenigingen.


Het ontmoetingscentrum heeft een duidelijke en logische flow voor zowel publiek als personeel en dit voor alle aanwezige functies binnen het gebouw. Het inplantingsniveau van het gebouw is ingegeven door de niveaus van de omliggende bebouwing.


De vormgeving van het gebouw is sober, maar toch voldoende attractief en heeft niet de pretentie zich te manifesteren ten overstaan van het bestaande bedrijfsgebouw en de aanwezige appartementen. Het gebouw zal zijn uitstraling en waarde krijgen door de invulling, de beleving, de activiteiten én de mensen.


Het gebouw richt zich volledig naar het plein, overbouwde gedeeltes zorgen voor een beschermde inkom. De compacte en eenvoudige structuur resulteert in een beperkt volume, wat op zich zowel voordelen naar energieverbruik als naar bouwkost genereert. Aan de andere zijde vormt het de gevel van een park. Het gebouw heeft een uitkijk over het park en de Leie door de beglazing van een groot deel van de zaal. De dakvorm verwijst naar de helling van het terrein. De aanwezige niveauverschillen en de hellingen van het terrein komen terug in de vormgeving van het gebouw.


De keuze van de materialen is bewust sober: een betonnen onderbouw en een bovenbouw afgewerkt met cortenstaal, uniform van kleur om een monolithisch geheel te verkrijgen. Dit wordt gecombineerd met een sokkel in architectonisch beton en een groendak, niet alleen voor zijn ecologisch aspect, maar ook omwille van het zicht erop vanuit de aanwezige appartementen rond het ontmoetingscentrum.


Het gebouw is integraal toegankelijk voor anders mobiele mensen. Ook de nodige parkeerplaatsen (4) zijn hiervoor voorzien. Alle niveaus zijn bereikbaar met een lift en op de verdiepingen zijn geen onderlinge niveauverschillen.


OP ZOEK NAAR EEN NAAM


“De ruwbouwwerken die nu dus starten, worden uitgevoerd door de firma Besix. Het OC én de omgevingswerken moeten in het voorjaar van 2019 klaar zijn. Het ganse project kost om en bij de 4 miljoen euro en kan gevolgd worden op www.oclauwe.be. Daarnaast schrijven we via die website ook een wedstrijd uit, in onze zoektocht naar een passende naam voor het ontmoetingscentrum”, besluit schepen Vlaeminck.

© CC De Steiger Menen - 2017